Konsultacja treningowa – stacjonarna (pierwsza wizyta)

CENA:

120,00 

1. Ankieta: pierwsza konsultacja rozpoczyna się od wypełnienia szczegółowej ankiety. Dzięki niej mogę dowiedzieć się o Twoim
aktualnym stanie zdrowia, historii treningowej, preferowanych rodzajach aktywności i przede wszystkim – o Twoich celach. Jest to
ważne, aby dostosować program treningowy do Twoich indywidualnych potrzeb.

2. Testy aparatu ruchu: następnie przechodzimy do badań aparatu ruchu. Wykorzystując różnorodne testy, możliwa jest ocena poziomu sprawności i kontroli ruchu. To pozwala nam zidentyfikować obszary wymagające szczególnej uwagi i dostosować plan treningowy, aby pracować nad ewentualnymi ograniczeniami.

3. Analiza wyników: po zebraniu wszystkich danych przystępujemy do analizy wyników. Razem ustalamy realistyczne cele i określimy długofalową strategię ich osiągania.

4. Plan treningowy: po odbyciu konsultacji układam spersonalizowany plan treningowy dostosowany do Twoich celów i możliwości.

5. W całym procesie możesz liczyć na moje wsparcie i zaangażowanie.
Konsultacja odbywa się stacjonarnie we Wrocławiu, trwa około godzinę.

Konsultacja trwa pełną godzinę. 

Konsultacja wstępna jest całkowicie niezobowiązująca. To Ty masz pełną swobodę w podejmowaniu decyzji, czy chciałbyś rozpocząć współpracę.